Creatief met jouw talent

Gemeentelijke Muziekschool Katwijk

Zeeweg 123

2224 CD Katwijk

tel: 071 4065781

E-mail: muziekschool@katwijk.nl

Onderwijs

Basisonderwijs

De muziekschool levert een belangrijke bijdrage aan het muziekonderwijs op de basisscholen in Katwijk. Met structurele muziekprojecten in alle groepen en diverse incidentele activiteiten legt de muziekschool steeds de verbinding tussen de binnenschoolse muziekeducatie en het buitenschoolse aanbod van muzieklessen in de vrije tijd.

Structurele muziekprojecten

Sinds 2008 verzorgt de muziekschool muziekprojecten in alle groepen van de basisscholen in Katwijk. De gemeente heeft daarvoor een structureel budget ter beschikking gesteld. Doel van deze projecten is het stimuleren van de de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het leggen van verbinding tussen het binnenschoolse en het buitenschoolse muziekaanbod.

Alle groepen krijgen ieder jaar een project van vijf muzieklessen. In groep 1 t/m 4 ontdekken kinderen spelenderwijs de wereld van de muziek met liedjes en muzikale spelletjes (ritme, toonhoogte, tempo, klank, sfeer). In groep 5 en 6 maken de kinderen kennis met muziekinstrumenten en orkesten/bands. En in groep 7 en 8 staat ieder jaar een wisselend muzikaal thema centraal.

De lessen worden verzorgd door docenten van de muziekschool, aangevuld met docenten die de muziekverenigingen aandragen. Met deze basisschoolprojecten worden jaarlijks ca. 6.000 kinderen bereikt. Wij proberen dit aanbod van muziekprojecten in 2016, met behulp van ondersteuning vanuit het Rijk, uit te bouwen tot een jaarrond programma.

Overig aanbod

Behalve de structurele muziekprojecten verzorgt de muziekschool ook allerlei incidentele activiteiten voor de basisscholen. Bijvoorbeeld tijdens de jaarlijks terugkerende Kunstroute voor groepen 7, concertbezoek bij de Classic Express, schoolconcertjes door muziekschooldocenten, advies, ondersteuning en uitvoering bij muziekprojecten die scholen zelf organiseren, en aanvullende workshops en lessenseries.

Voorbeelden van ons ‘overig aanbod’:

  • 2014                Sjaloomschool. Advies en deel uitvoering themaweek muziek
  • 2014-2015       Horizon. Serie workshops creatieve vrijdagmiddag voor de bovenbouw
  • 2015                Duinroos (Otto Baron) Ondersteuning en deel uitvoering muziekdag

Voorbeelden van workshops en lessenseries:

  • Klasselied: maak samen met je klas je eigen klassenlied. Een pakkende tekst op basis van een bekende melodie, of zelfs met je eigen muziek erbij.
  • Visafslag: door te trommelen op emmers en tonnen kun je de swingenste ritmes maken. Leuk om te combineren met het beschilderen van de emmers en tonnen.
  • Classroom music: wat voor muziek zit er in je klaslokaal? Naar het voorbeeld van John Cage’s ‘Living room music’ kun je een gewone ruimte opeens muzikaal tot leven brengen.
  • Op de planken: hoe zorg je ervoor dat je stevig op het podium staat? Ideaal voor groep 8, in aanloop op de eindmusical.
  • 10 akkoorden, 1000 liedjes: een spoedcursus liedbegeleiding op gitaar voor groepsleerkrachten. Samen met je collega’s leer je vanaf absoluut beginnersniveau in 10 lessen 10 akkoorden spelen, waarmee je 1000 liedjes kunt begeleiden.

Maatwerk

Dit ‘overig aanbod’ voor basisscholen is altijd een kwestie van maatwerk, zowel wat vorm als inhoud betreft. Je kunt als school of leerkracht het beste even contact met de muziekschool opnemen om de wensen en mogelijkheden op elkaar af te stemmen. Een deel van het aanbod, zoals de Kunstroute, wordt gefinancieerd vanuit het budget van de Schoolkunstcommissie. Voor een ander deel, zoals de Classic Express, geldt een matchingsregeling. En voor het overige wordt in overleg met de muziekschool een tarief afgesproken.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs heeft de muziekschool, in nauwe samenwerking met het Welzijnskwartier, het format van een intensief tweedaags muziekproject ontwikkeld. Tijdens dit project maken de leerlingen actief kennis met allerlei aspecten van de popmuziek, met één bekende hit als rode draad. Onderdelen eerste dag: workshop ritme, je eigen tekst op het nummer schrijven, popgeschiedenis, instrumenten uitproberen, workshop muziek op je iPad. Onderdelen tweede dag: zang en muziek opnemen in een echte studio, fotoshoot voor de CD-cover, instrumenten uitproberen.

Het project kan met groepen van 50 tot maximaal 120 leerlingen gedraaid worden. Het niveau van het het project kan gemakkelijk worden afgestemd op de verschillende schooltypes en klassenlagen.

Dit muziekproject is onderdeel van het culturele jaarprogramma culturele projecten dat door het Welzijnskwartier wordt gecoördineerd. Voor dit programma bestaat een matchingsregeling vanuit het CKV-overleg. Voor vragen en informatie kunnen scholen natuurlijk ook terecht bij de muziekschool.