Creatief met jouw talent

Gemeentelijke Muziekschool Katwijk

Zeeweg 123

2224 CD Katwijk

tel: 071 4065781

E-mail: muziekschool@katwijk.nl

Over ons

Creatief met jouw talent!

De muziekschool Katwijk is onderdeel van de gemeente Katwijk en geeft in opdracht van de politiek invulling aan het gemeentelijk beleid voor muziekonderwijs.

Missie

Wij helpen mensen hun creatieve, muzikale talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten ten bate van hun persoonlijke vorming en sociale omgeving.

Overtuiging

Wij zijn er van overtuigd dat muzikale ontwikkeling mensen creatiever en gelukkiger maakt, en daarmee bijdraagt aan een dynamische, harmonieuze samenleving. Die overtuiging is gebaseerd op de persoonlijke ervaringen van miljoenen mensen en wordt ondersteund door talloze onderzoeken naar de waarde van kunsteducatie op individueel en maatschappelijk niveau.

Kernwaarden

Wij onderscheiden ons ten opzichte van particuliere, individuele aanbieders van muziekonderwijs door onze borging van kwaliteit, continuïteit, diversiteit, samenhang en toegankelijkheid.

Activiteiten

Wij geven onze missie concreet gestalte door het geven van muzieklessen in de vrije tijd en in het onderwijs. Dat doen we met een team van professionele muziekdocenten. Vanuit de notie dat het ontwikkelen van talent niet aan leeftijd, niveau of muzikale voorkeur gebonden is, verzorgt de muziekschool muziekeducatief aanbod voor alle leeftijden (van 6 maanden tot hoogbejaard), alle niveaus (van de meest prille kennismaking tot doorstroming naar het vakonderwijs) en alle muzikale voorkeuren (klassiek, pop, jazz, etc).

De kennismaking met en oriëntatie op muziek vindt met name plaatst in de muziekprojecten op de basisscholen en in de cursussen voor kinderen tot 8 jaar die op de muziekschool worden verzorgd. Daarnaast heeft de muziekschool een ruim aanbod instrumentale lessen en zanglessen, ensembles en bands om in samen te spelen, en diverse verdiepende en verbredende cursussen. Leerlingen hebben volop mogelijkheden om op te treden tijdens de uitvoeringen en evenementen die door het jaar heen worden georganiseerd.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van een belangrijk deel van zijn activiteiten werkt de muziekschool nauw samen met het basis- en voortgezet onderwijs, het Welzijnskwartier, zorginstellingen, muziekverenigingen, en andere maatschappelijke organisaties als de bibliotheek, K&O, het Katwijks museum en Oranjeverenigingen.

Organisatie

De muziekschool valt binnen de gemeentelijke organisatie als team onder de afdeling Samenleving. Het team bestaat uit ongeveer 25 docenten, 2 administratief medewerkers, 1 medewerker communicatie en een teamleider/directeur.

  • Docenten – zie docenten
  • Administratie – Jeanette Stritzko
  • Communicatie – Esther van Os
  • Directie – Natan Heikens

Verbinding

De muziekschool is op verschillende niveaus verbonden met de sector kunsteducatie en steeds actief betrokken bij actuele ontwikkelingen op het gebied van kunsteducatie:

  • Op lokaal niveau door lidmaatschap van de Schoolkunstcommissie (ontwikkeling en implementatie kunsteducatief aanbod in het basisonderwijs) en het CKV-overleg (idem in het voortgezet onderwijs).
  • Op provinciaal niveau via lidmaatschap van het ODM (overleg muziekscholen Zuid-Holland).
  • Op landelijk niveau via lidmaatschap van de brancheorganisatie Cultuurconnectie (kunstinstellingen en volksuniversiteiten).