Creatief met jouw talent

Gemeentelijke Muziekschool Katwijk

Zeeweg 123

2224 CD Katwijk

tel: 071 4065781

E-mail: muziekschool@katwijk.nl

Zorg en welzijn

Welzijn

Een deel van de activiteiten die we ontplooien is sterk verbonden met de sector welzijn in de gemeente. Die verbinding vindt met name zijn beslag in nauwe samenwerking met het Welzijnskwartier. Hieronder de belangrijkste terugkerende projecten en evenementen.

Culturele kennismakingsworkshops basisschoolleerlingen

Ieder jaar kunnen basisschoolleerlingen voor een laag bedrag deelnemen aan allerlei culturele kennismakingsworkshops buiten schooltijd. De workshops betsaan uit ca. 4 lessen. Dit concept is ooit begonnen met een proef op de muziekschool en is inmiddels uitgegroeid tot een breed programma van workshops in uiteenlopende culturele disciplines, verdeeld over meerdere periodes in het jaar. De muziekschool biedt met name kennismakingsworkshops voor verschillende instrumenten aan.

Kunstroute voor groepen 7 van de basisscholen

Ieder jaar lopen leerlingen van de groepen 7 in het voorjaar een route langs verschillende instellingen voor kunst en cultuur. Natuurlijk ook langs de muziekschool, waar de leerlingen een interactieve workshop krijgen van één van de docenten.

Tweedaags muziekproject voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs hebben de muziekschool en het Welzijnskwartier het format van een intensief tweedaags muziekproject ontwikkeld. Zie onderwijs.

Bandcoaching in jongerencentra

Sinds 2014 kunnen jongeren met interesse voor muziek op woensdagmiddag in jongerencentrum Scum samenspelen in een band onder leiding van één van de muziekschooldocenten. Met dit traject van bandcoaching vinden jongeren die niet snel uit eigen beweging naar de muziekschool komen een zinvolle vrije tijdsbesteding. De bandcoaching per band is in principe tijdelijk, bedoeld om jongeren zelfstandig als band te laten oefenen of te laten doorstromen naar de muziekschool

Week van de amateurkunst

Sinds 2014 doet Katwijk mee met de Week van de amateurkunst (WAK), onder coördinatie van Welzijnskwartier. De WAK is bedoeld om alles wat zich op lokaal niveau afspeelt op het gebied van amateurkunst (bij verenigingen, individuen en culturele instellingen) voor het voetlicht te brengen. De muziekschool zet de deuren tijdens de WAK open met speciale workshops, openbare repetities, gratis proeflessen etc.

Andere projecten i.s.m. Welzijnskwartier

Zo zijn er nog meer evenementen en projecten waarin de muziekschool en het Welzijnskwartier elkaar aanvullen en versterken, zoals het Zomers Palet (ouderenwerk), de Parels van Katwijk (kleinkunstfestival) het Poplab Festival (workshops popmuziek en optredens van bands) en het Veld van de Verbeelding (cultureel festival voor kinderen en jongeren). Deze verbinding tussen cultuur, educatie en welzijn draagt bij aan een stevige, vitale sociaal-maatschappelijke infrastructuur voor verschillende bevolkingsgroepen.

Zorg

Sinds enige tijd zoekt de muziekschool ook naar mogelijkheden voor verbinding met de zorgsector. Muziek kan immers veel betekenen voor mensen die door ziekte of andere omstandigheden op zorg zijn aangewezen. En juist door die omstandigheden is het voor deze doelgroep vaak lastig om naar de muziekschool te komen. Daarom wordt het aanbod op locatie verzorgd.

Recente voorbeelden van aanbod voor zorginstellingen:

Het Lichtpunt

Sinds de zomer van 2014 zingen bewoners van het Lichtpunt ieder dinsdagavond bekende liedjes onder leiding van de zangdocent. Het ‘koor’ heeft veel plezier met elkaar en door samen te zingen worden zij geactiveerd en gestimuleerd.

Overduin

Sinds het voorjaar van 2015 krijgt een deel van de Huntingtonpatiënten op dinsdagmiddag een vorm van muziektherapie. Door zang en klank komen bij hen emoties los die zij anders moeilijk kunnen uiten en is er sprake van een ander niveau van contact.
Een paar keer per jaar verzorgt de muziekschool een leerlingen-uitvoering in de kapel van Overduin.

De Wilbert

In het voorjaar van 2015 heeft een projectkoor van bewoners, familie en buurtbewoners onder leiding van de zangdocent gerepeteerd voor een uitvoering tijdens de Parels van Katwijk op 6 juni. Een paar keer per jaar verzorgt de muziekschool een leerlingen-uitvoering in de kapel van De Wilbert.