Muziekschool Katwijk

Creatief met jouw talent

Onderwijs

Basisonderwijs

De muziekschool levert een belangrijke bijdrage aan het muziekonderwijs op de basisscholen in Katwijk. Met structurele muziekprojecten in alle groepen en aanvullende activiteiten op aanvraag legt de muziekschool steeds de verbinding tussen de binnenschoolse muziekeducatie en het buitenschoolse aanbod van muzieklessen in de vrije tijd.

Structurele muziekprojecten

Sinds 2008 verzorgt de muziekschool muziekprojecten in alle groepen van de basisscholen in Katwijk. De gemeente heeft daarvoor een structureel budget ter beschikking gesteld. Doel van deze projecten is het stimuleren van de de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en het leggen van verbinding tussen het binnenschoolse en het buitenschoolse muziekaanbod.

Alle groepen krijgen ieder jaar een project van vijf muzieklessen. In groep 1 t/m 4 ontdekken kinderen spelenderwijs de wereld van de muziek met liedjes en muzikale spelletjes (ritme, toonhoogte, tempo, klank, sfeer). In groep 5 en 6 maken de kinderen kennis met muziekinstrumenten en orkesten/bands. En in groep 7 en 8 staat ieder jaar een wisselend muzikaal thema centraal.

De lessen worden verzorgd door docenten van de muziekschool, aangevuld met docenten die de muziekverenigingen aandragen. Met deze basisschoolprojecten worden jaarlijks meer dan 6.000 kinderen bereikt.

In de periode 2016-2020 volgden vier basisscholen een uitgebreider programma van muzieklessen op basis van de Impulsregeling muziekonderwijs van het Rijk. In dit programma werken vakleerkrachten en groepsleerkrachten samen om de klassen wekelijks van muziekonderwijs te laten genieten. De positieve ervaringen waren mede aanleiding voor het ontwikkelen van een nieuw muziekonderwijsprogramma.

In 2019 is begonnen met de ontwikkeling van een nieuw muziekonderwijsprogramma voor de basisscholen met als belangrijkste elementen: doorgaande leerlijn op iedere school ⋅ wekelijks muziekles in iedere groep ⋅ gebruik van digitale methode ⋅ inzet vakleerkracht als specialist, coach en verbinder buitenschools aanbod ⋅ verbinding buitenschoolse aanbod onderdeel van het programma ⋅ financiering op basis van matchingsregeling

Overige activiteiten

Behalve de structurele muzieklessen verzorgt de muziekschool aanvullende activiteiten voor de basisscholen: onder andere tijdens de jaarlijks terugkerende Kunstroute voor groepen 7,  schoolconcertjes, kennismakingslessen, advies, ondersteuning en uitvoering bij muziekprojecten die scholen zelf organiseren. Deze activiteiten worden deels vanuit het programma van de Schoolkunstcommissie georganiseerd en deels op basis van de vraag van individuele scholen.

Voortgezet onderwijs

Voor het voortgezet onderwijs biedt de muziekschool, samen met het Welzijnskwartier, sinds 2010 een tweedaags muziekproject aan. Tijdens dit project maken de leerlingen actief kennis met allerlei aspecten van de popmuziek, met één bekende hit als rode draad. belangrijkste elementen: slagwerkworkshop, tekst schrijven, instrumenten uitproberen, workshop muziek op je iPad, opnemen in een echte studio, fotoshoot voor de CD-cover.

Vanaf 2020 biedt de muziekschool een nieuw, compacter programma aan.

 

Inschrijven

Of bel voor een gratis proefles (071) 406 5781