Muziekschool Katwijk

Creatief met jouw talent

Over ons

Missie

Muziekschool Katwijk helpt mensen hun creatieve, muzikale talenten te ontdekken, te ontwikkelen en in te zetten ten bate van hun persoonlijke vorming en sociale omgeving.

Overtuiging

Wij zijn er van overtuigd dat muziekonderwijs mensen creatiever, zelfbewuster en gelukkiger maakt en dat actieve muziekbeoefening bijdraagt aan een dynamische, harmonieuze samenleving. Onze overtuiging is gebaseerd op persoonlijke ervaringen en wordt ondersteund door wetenschappelijk onderzoek naar de waarde van kunsteducatie op individueel en maatschappelijk niveau.

Motto

In ons motto “Creatief met jouw talent” zit zowel de verantwoordelijkheid besloten die wij ervaren ten opzichte van onze leerlingen, als een persoonlijke boodschap die wij hen willen meegeven.

Kernwaarden

De kernwaarden van de muziekschool zijn: kwaliteit, continuïteit, diversiteit, samenhang en toegankelijkheid. Door de bundeling van deze waarden in één organisatie onderscheidt de muziekschool zich ten opzichte van particuliere, individuele aanbieders van muziekonderwijs.

Kwaliteit

 • professionele, gediplomeerde docenten, met grote diversiteit aan expertise
 • professionele bedrijfsvoering en organisatie
 • scholing en ontwikkeling van het team
 • lidmaatschap vakorganisaties
 • professioneel instrumentarium, leermiddelen en overige voorzieningen

Continuïteit

 • vervanging docenten bij vacature, ziekte, zwangerschap
 • onderwijsproces in leerlijn beschreven
 • bundeling in één organisatie maakt afzonderlijke activiteiten minder kwetsbaar
 • toekomstbestendig door inspelen op ontwikkelingen vakgebied en maatschappij

Diversiteit

 • muziekonderwijs in de vrije tijd en op scholen voor basis- en voortgezet onderwijs
 • aanbod voor alle leeftijden (0 tot 100), muziekstijlen en niveau’s van aanleg, ambitie en ontwikkelingsfase (van de eerste kennismaking tot doorstroming vakopleiding)
 • les op alle gangbare instrumenten, keuze uit verschillende lesvormen
 • verscheidenheid samenspelmogelijkheden in ensembles, bands en koren
 • uitvoeringen, projecten, evenementen, masterclasses

Samenhang

 • verbinding binnen- en buitenschools aanbod muziekonderwijs
 • afstemming binnen vrije-tijdsonderwijs (oriënterend, instrumentaal, samenspel, verbredende en verdiepende cursussen etc)
 • afstemming met lokale vraag en aanbod kunst, cultuur en educatie
 • samenwerking maatschappelijke partners zoals Welzijnskwartier en bibliotheek
 • contacten met regionaal en landelijk netwerk en vakorganisaties

Toegankelijkheid

 • lage tarieven dankzij ondersteuning gemeente
 • gratis proeflessen, laagdrempelige kennismakingscursussen
 • kortingen voor gezinnen, leden muziekverenigingen en combinaties van lessen
 • extra ondersteuning lage inkomens vanuit jeugdcultuurfonds
 • iedereen is welkom, ongeacht leeftijd, aanleg, achtergrond, ambitie of muzikale voorkeur

Activiteiten

Wij geven onze missie concreet gestalte door het geven van muzieklessen in de vrije tijd en in het onderwijs. Dat doen we met een team van professionele muziekdocenten. Vanuit de notie dat het ontwikkelen van talent niet aan leeftijd, niveau of muzikale voorkeur gebonden is, verzorgt de muziekschool muziekeducatief aanbod voor alle leeftijden (van 6 maanden tot hoogbejaard), alle niveaus (van de meest prille kennismaking tot doorstroming naar het vakonderwijs) en alle muzikale voorkeuren (klassiek, pop, jazz, etc).

De kennismaking met en oriëntatie op muziek vindt met name plaatst in de muziekprojecten op de basisscholen en in de cursussen voor kinderen tot 8 jaar die op de muziekschool worden verzorgd. Daarnaast heeft de muziekschool een ruim aanbod instrumentale lessen en zanglessen, ensembles en bands om in samen te spelen, en diverse verdiepende en verbredende cursussen. Leerlingen hebben volop mogelijkheden om op te treden tijdens de uitvoeringen en evenementen die door het jaar heen worden georganiseerd.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van een belangrijk deel van zijn activiteiten werkt de muziekschool nauw samen met het basis- en voortgezet onderwijs, het Welzijnskwartier, zorginstellingen, muziekverenigingen, en andere maatschappelijke organisaties als de bibliotheek, K&O en het Katwijks museum.

Klik hier voor de factsheet muziekschool 2019
Klik hier voor de samenvatting van de resultaten van ons klanttevredenheidsonderzoek 2019

Organisatie

Muziekschool Katwijk is onderdeel van de gemeente Katwijk. Het team van de muziekschool bestaat uit ongeveer 25 docenten, 2 administratief medewerkers en een teamleider/directeur.

Verbinding

De muziekschool is op verschillende niveaus verbonden met de sector kunsteducatie en steeds actief betrokken bij actuele ontwikkelingen op het gebied van kunsteducatie:

 • Op lokaal niveau door lidmaatschap van de Schoolkunstcommissie (ontwikkeling en implementatie kunsteducatief aanbod in het basisonderwijs), regelmatig overleg met professionele culturele patners (bibliotheek, volksuniversiteit, Welzijnskwartier) en jaarlijks overleg met de muziekverenigingen.
 • Op provinciaal niveau via lidmaatschap van het ODM (overleg muziekscholen Zuid-Holland).
 • Op landelijk niveau via lidmaatschap van de brancheorganisatie Cultuurconnectie (kunstinstellingen en volksuniversiteiten).