Muziekschool Katwijk

Creatief met jouw talent

Nieuws

Update Muziekschool maatregelen coronavirus, dinsdag 31 maart 19.30 uur

Update Muziekschool maatregelen coronavirus, dinsdag 31 maart 19.30 uur

Het kabinet heeft besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is.

Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie. Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht

In verband hiermee zijn/blijven onderstaande maatregelen van kracht tot maandag 11 mei.

  • Alle lessen, repetities en cursussen op de muziekschool komen te vervallen. De deuren van de muziekschool zijn gesloten
  • Voor de instrumentale lessen geldt, dat de docenten voor zover mogelijk contact hebben gelegd met alle leerlingen. De meeste, zoniet alle lessen worden op afstand gegeven.
  • De muzieklessen op de basisscholen komen te vervallen
  • Geplande uitvoeringen, voorspeelavonden etc. komen te vervallen
  • De kantoormedewerkers (administratie, directie) werken vanuit huis. Dat betekent dat de muziekschool niet telefonisch bereikbaar is, maar wel per e-mail op muziekschool@katwijk.nl

Indien van toepassing zal verrekening van lesgelden aan het einde van het lesseizoen plaatsvinden.

Inschrijven

Of bel voor een gratis proefles (071) 406 5781